Junta directiva


President: Pere Ferrer i Casalprim


 


Vicepresident: Daniel Cester i Bataller


 


 Secretari: Raül Jiménez i Rull


 


 Tresorer: Rosa Soriano i Lopez


 


Vocal I: Carles Foz i Foz


Vocal II: Francesc Solà i Quesada


Vocal III: Joan Viña i Mascaró


Vocal IV: Meritxell Solà i Carbonell


Vocal V: Mª Carme Canteras i Badal


 


 Vocal Nat: Maite Font i Gardó